Sykebesøk

UTREDNING 

Gjennomgang av symptomer og problemstillinger. Kartlegging av behov og nødvendig hjelp. Ingen blodprøvetakning mulig ved sykebesøket. Prioritering/alvorlighetsgrad.

DIAGNOSE

Symptomer på sykdom, smerte, lidelse kan kommme av flere medisinske årsaker. Å sette opp flere differensial diagnoser kan være viktig da det ikke alltid kan gis riktig diagnose ved første undersøkelse.

BEHANDLING

Nødvendig helsehjelp, råd om oppfølgning, ved behov henvisning til spesialisthelsetjenesten, sykehus, psykiatrisk behandling. 

Papir-resept. Kortvarig sykemelding.

Legeattest ved behov.

ULTRALYD UNDERSØKELSER

Det kan ved indikasjon være aktuelt med orienterende pasientnær ultralyd i noen tilfeller. 

 

MEDIKAMENTFRI SAMTALETERAPI

Sliter du med angst eller depresjon er samtaleterapi spesielt egnet.

Basert på CBT.

OPPFØLGNING/HENVISNING

Ved behov for videre oppfølgning gis anbefalning, råd evt.henvisning ved behov. Vi har ikke mulighet til å transportere syke og har ikke båre/egnet transport for dette.

Har du behov for akutt innleggelse bør du ringe 113 eller legevakt 116117.

Legehjelp

Only visits, after apointment, is confirmed possible. No office.

Mobile business. No patient transport.

Kontakt:

 

Slependveien 20

1338 Sandvika

40201101

OPENING HOURS

 

 

Wednesday: 14:00 to 21:00

Saturday: 09:00 to 22:00

Sunday: 09:00 to 20:00

 

Copyright @ All Rights Reserved